Мнения

В „Училище на бъдещето” ИТ са интегрирани във всяка част от образователния процес

В щата Филаделфия, САЩ с помощта на Microsoft e реализирано първото т.н. „Училище на бъдещето”, което функционира от 2003 г.

 

В училището информационните технологии са интегрирани във всяка част от образователния процес, вкл.:

 • Методите на преподаване;
 • Съвместна работа на учениците;
 • Създаване на учебно съдържание;
 • Споделяне на учебно съдържание между
  • учениците,
  • учителите,
  • учителите и учениците;
 • Оценяване на
  • образователния процес,
  • учениците,
  • учителите;
 • Офис поддръжка.
 

Училище на бъдещето” е финансирано по програмата „Партньори в познанието” на Microsoft, която работи успешно и в България.

 

Чрез проектът се изследват пътища за по-добра подготовка на учениците във вече дигиталния свят, който е и с все по-малко и по-малко национални, културни и етнически граници.

 

Проектът цели това училище от Филаделфия, наречено „Училище на бъдещето”, да бъде модел за изграждане обучението на ХХІ в. Обучението на ХХІ в. подготвя учениците да живеят и работят успешно в разнообразен, с ускорен ритъм, зависим от технологиите и наситен с медия свят. За тази цел те се нуждаят, както от традиционните умения за писане, четене, смятане и пр., така и от:

 • ИТ умения;
 • Умения за решаване на проблеми;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за критично мислене (Аналитично, оценяващо и избирателно мислене. Когато мислите критично, правите избор.);
 • Умения за разбиране на сложни системи
 • И др.
 

Учениците в „Училище на бъдещето” имат достъп до обучение навсякъде и по всяко време, благодарение на Интернет и на информационните технологии, вградени във всички съставни части на образователния процес.

 

Опитът от „Училище на бъдещето” е споделен в интернет и Microsoft е разработил ресурси специално за училищата, които биха искали да внедрят модела. В специализирани сайт на училището са публикувани

 • 5 фактора на успеха;
 • списък с действия, които да бъдат извършени стъпка по стъпка за въвеждане на модела;
 • Отделните фази от процеса на въвеждане, всяка описана в отделен PDF или .doc файл:
  • Фаза 1: Интроспекция (самоанализ). Анализ училищната организационна структура и на установените модели на учене.
  • Фаза 2: Анализ.
   • Външен анализ:
    • Анализ на:
     • Силните страни;
     • Слабите страни;
     • Възможностите;
     • Опасностите.
   • Вътрешен анализ: разговори с родителите и с други членове на общността, които нар. да ви помогнат да разберете които са най-успешните педагогически методи и защо. Създаване на съвет, който да дискутира проблемите на въвеждането.
  • Фаза 3: Включване. Идентифициране и включване на субектите и обектите, ключови за процеса.
  • Фаза 4: Новаторство. Моделиране на процеса – свързано е с въвеждане на новаторските техники и технологии.
  • Фаза 5: Внедряване. Прилагане на практика на плана за изграждане училище на бъдещето.
  • Фаза 6: Интроспекция (самоанализ). Наблюдение и анализ както на процеса на изграждане на „училище на бъдещето”, така и на последващото развитие.
 

Училище на бъдещето” е вдъхновило и други училища по света, като теса включени в програмата „Училища новатори” (Innovative Schools) на Microsoft. Училищата са в общо 12 локации по света и списъкът им е публикуван тук.