Училища

В училищата ще има повече професионални паралелки за сметка на профилираните

Броят на професионалните паралелки за прием след 7-и клас тази година почти се изравнява с този на профилираните паралелки. Това показват данните за утвърдения от просветното министерство план-прием в гимназиите след завършено основно образование за учебната 2017/18 г. През миналата учебна 2016/17 г. МОН утвърди 34 хил. свободни места за прием след седми клас в общо 797 профилирани паралелки (математически и езикови) и доста по-малко професионални паралелки в цялата страна – 518. За новата 2017/18 г. картината изглежда така – утвърдени са 1185 профилирани паралелки и 1160 професионални, в които са планирани 60 464 места. Учениците, които т.г. завършват седми клас, са 57 359.

Освен седмокласниците, тази година трябва да кандидатстват и 30 066 осмокласници, които м.г. не са успели да влязат в желаната гимназия или са останали в старото училище. За тях в гимназиите са осигурени 30 338 места, 20 хил. от които са за професионално обучение. Това произтича от училищния закон, според който основното образование вече се завършва след седми клас, а не след осми. Така 2017-а е последната година, в която се организира прием след осми клас. Занапред всички ще кандидатстват след седми клас. От това пък следва друга особеност – всички седмокласници вече трябва да кандидатстват за прием в осми клас дори ако искат да останат в същото училище. Има и още една новост – за първи път се прави план-прием в пети клас в профилирани гимназии с профил „Математика“ и „Природни науки“, пише в. „Сега“.

От министерството обясняват, че броят на отпуснатите места е по-голям от реалния брой на седмокласниците с цел децата да имат по-голям избор. Паралелките са изчислявани с максимална пълняемост от 26 ученици, но някъде броят на децата в паралелка може да е и 18. Т.е. възможно е 78 деца, които иначе биха се разпределили в 3 паралелки по 26 деца, да бъдат приети и в 4 паралелки, всяка от които с по-малко ученици (т.е. така те ще имат по-богат избор на паралелки). Оттук идва и малко по-високият брой на утвърдените места, посочват от министерството. За първи път от т.г. седмокласниците могат да избират между 11 различни профила. Традиционно най-голям е броят на паралелките по чужди езици – 406. През предстоящата учебна година ще има и 140 паралелки по софтуерни и хардуерни науки, които изпреварват с малко тези по природни науки (135) – тенденция, характерна и за университетите. Не са малко и паралелките по предприемачество – 128. Гимназиите разкриват и 113 паралелки по хуманитарни науки. На този фон приоритетното направление математика изостава с 93 паралелки. Най-малко са възможностите за профилиране в спорт и изкуства – спортните паралелки са 22, тези по изобразително изкуство – 20.5, а по музика – 17.5.

Данните на МОН сочат, че за разлика от предни години сега децата в седми клас се увеличават. Има обаче и области, където завършващите седми клас намаляват – Ямбол, Силистра, Русе, Разград, Пловдив, Видин и Габрово. Броят на завършващите осми клас намалява – такава тенденция има в областите Ямбол, Търговище, Шумен, Хасково, София-област, Русе, Пловдив, Кюстендил, Кърджали и Добрич, посочват от ведомството.

Източник: segabg.com