Институции

В Търговище обучаваха деца срещу опасностите в Интернет

Все повече деца са онлайн и рядко осъзнават какви рискове интернет. Затова по инициатива на Европейската комисия от 1999 г. действа програмата „Безопасен Интернет“, част от която е новата обучителна програма „Киберскаути“.

„Търговище е един от петте български града от Националния Център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с подкрепата на Министерството на вътрешните работи“, разказа Георги Апостолов, координатор в Националния център за безопасен интернет.

Киберскаутите в Търговище бяха запознати с най-често срещаните опасности в интернет, начините за тяхното предотвратяване, а също така как да предадат получените знания на своите връстници. На паралелни срещи техните учители бяха запознати с програмата и начините, по които могат да съдействат на учениците да организират различни дейности с техни връстници, разказа още Георги Апостолов.

За съжаление родителите имат най-голяма роля когато става дума за предпазване на децата им от киберпрестъпления, допълва специалистът. За съжаление обаче до тях се достига най-трудно.

Проведените през последните дни анкети сред 25-те киберскаути показаха че те са почти двойно по-информирани и осъзнават на най-големите рискове за деца в интернет. След обучението учениците са готови да помогнат със съвет на техни връстници, сблъскали се с рискова ситуация онлайн, към кого могат да се обърнат за помощ и съдействие.