Ученици

В Търговище започва Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

От 18 до 20 ноември 2011 година в гр. Търговище ще се проведе Национално състезание за ключови компетентности по природни науки, информира targo.org. Организатори на състезанието са Министерството на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието – Търговище.

Домакин на проявата е ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище. Официалното откриване ще бъде в 18:00 часа на 18 ноември в концертната зала на Център за младежки дейности и инициативи.

В състезанието ще вземат участие 60 ученици с изявен интерес към природните науки от всички области на страната. Участниците ще бъдат оценявани от национална комисия, включваща преподаватели от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Югозападен университет „Неофит Рилски“ и учители.

Надпреварата е отборна и ще се проведе в два състезателни дни – на 19 и 20 ноември. Включва решаване и публично представяне на задачи, проверяващи усвояването и използването на ключови компетентности в областта на природните науки физика, химия и биология при решаване на проблеми в непозната ситуация.

Задачите дават възможност на участниците да защитават собствена позиция, да покажат оригинално мислене и представят авторски идеи.