Мнения

В София и Пловдив представят операциите по “Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще проведе информационни дни в София и Пловдив за представяне на предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР.

Информационните дни имат за цел да представят пред потенциални бенефициенти и заинтересовани страни одобрените от Комитета за наблюдение на ОП НОИР критерии за избор на операции по процедури „Създаване и развитие на Центрове за върхови постижения (ЦВП)“ и „Създаване и развитие на Центрове за компетентност (ЦК)“, както и методология за оценка на проектните предложения.

В информационните събития ще вземе участие заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, както и експерти от Управляващия орган на Оперативната програма.

Графикът за провеждане на информационните дни е, както следва:

Пловдив – 18 декември от 10:00 часа в заседателна зала на Общински съвет (ул. „Авксентий Велешки“ № 20)

София – 18 декември от 16:00 часа в Аула „Максима“, Университет по архитектура, строителство и геодезия (бул. „Христо Смирненски“ №1)

Повече информация за предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР можете да намерите тук: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=356