Учители

В Смолян овладяха “епидемията“ от отсъствия

Само в рамките на две години в десетте общини на област Смолян броят на отсъствията от клас сред учениците и учителите е на намалял почти наполовина, отчитат от местния регионален инспекторат по образование, цитирани от „Труд“.

Огромният брой отсъствия сред близо 13 000-те ученици в 65 училища в областта е бил съставен основно от извинени. Отсъствията сред учителите също били нещо обичайно – основно по болест.

РИО Смолян стартира мащабна кампания на регионално ниво, за да анализира причините и те стават ясни – традиции, религия, ходене на работа, помагане на родителите за зимнината, закъснения заради транспортни проблеми и др. На едно от местата не са били уточнени правилно часове за шофьорски курсове, заради които гимназисти масово са отсъствали.

Реорганизация на работата си е направило всяко училище, като работата по оптимизиране на ресурсите и работата в школата продължава без определен краен срок. Всичко това се изразява в консултации с учениците, разговори с личния лекар, с родителите.

Резултатите са с 60% намаление на отсъствията на учителите и с 40% на учениците, допълва „Труд“.

Законът за народната просвета разрешава на ученика да отсъства до 3 дни с бележка от спортен клуб или със знание на родител. И до 7 дни в учебната година след писмено искане на семейството до директора на училището. Броят на неизвинените отсъствия е до 15. При множество прегрешения ученикът или повтаря годината, или се мести в друго училище.