Учители

В Сливен се проведе поредната среща от информационната кампания на МОН

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева представи първите три държавни образователни стандарта съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование на поредната работна среща от информационно-разяснителната кампания на МОН в в Сливен.

Във връзка с приетия от Народното събрание днес Бюджет 2016, в който има предвидени повече пари за образование, г-жа Кастрева коментира и бюджетните средства за системата на образованието. Тази година средствата, с които ще се увеличат единните разходни стандарти, ще бъдат основно за увеличаване на работните заплати на работещите в системата на средното образование.

“Осигуряването на добра среда за образование и развитие на младите хора е приоритет в работата на Община Сливен и ние ще продължим да отстояваме тази позиция и занапред”, заяви по време на срещата кметът на Сливен Стефан Радев. Той посочи ангажиментите на общината към детските градини и училищата за осъществяване на още по-ефективното им функциониране. Според него образователната система в общината функционира добре.

След представянето на стандартите последва доста интересна и съдържателна дискусия. В изказването си Йордан Милков, директор на гимназия за преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” – Ямбол, приветствайки философията и съдържанието на закона, призова колегите си да не гледат бакалски на него, а да вникнат във философията му. Той използва метафората на известен английски политик, която оприличава реформата като преместване на гробище “много трудно и без никаква подкрепа отвътре“, и завърши с думите: “от нас зависи как ще проведем реформата в образованието”.

В изказванията се включиха още: доц. Марин Русев, преподавател в Геолого-географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Денко Делчев, директор на ОУ “Христо Ботев” – Сливен, Пепа Дукова, директор на ОУ “Мати Болгария” – Казанлък, Ана Пенева, директор на СОУ “Йордан Йовков” – Бургас, Димитрина Щерионова, директор на СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Созопол.

На информационно-разяснителната кампания присъстваха още областният управител на Сливен г-н Димитър Сяров, началникът на РИО – Сливен, г-жа Бисерка Василева-Михалева, директори на дирекции в МОН, началниците и експерти от РИО – Ямбол, Бургас и Стара Загора, както и директори на детски градини и училища от четирите области.

След работната среща заместник-министър Ваня Кастрева посети Професионалната гимназия по икономика “Проф. д-р Д. Табаков” в Сливен, където преди една седмица се случи трагичният инцидент с ученичка от училището. Тя се срещна с директора и ръководството на гимназията, за да провери какво е състоянието на учениците след проведените срещи с психолозите, а така също и да разговарят за осигуряване на надеждна охрана в училищните сгради и дворове.