Мнения

В Силистра се открива форум “Гражданско образование-успехи и провали, поуки и възможности“

На 30 март 2012 година от 10:00 часа, заместник-министър Милена Дамянова ще присъства на откриването на националния форум „Гражданско образование-успехи и провали, поуки и възможности“ в центъра за работа с деца, град Силистра.

Специално участие в конференцията ще вземе и омбудсмана на Република България Константин Пенчев, информира пресцентърът на МОМН.

Целта на кампанията се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците. Инициативата акцентира върху ролята на възрастните в грижите за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образование, семейство и други институции.

Физическото и психично здраве, както и социалното благополучие са също теми, обхванати в кампанията.

На конференцията ще присъстват 116 участници от 37 населени места, като 11 от тях са ученици, в няколко тематични направления, като здравно и гражданско образование, извънкласна и проектна дейност и други.

Конференцията е част от инициативата „Участвам и променям“ на Министерството на образованието, младежта и науката.