Учители

В Сиатъл се проведе форумът на Microsoft “Е2 Global Educator Exchange“

Преди броени дни завърши образователният форум на Microsoft „Е2 Global Educator Exchange“. Той се проведе се проведе в рамките на 4 дни – от 28.04 до 01.05.2015 г. в централата им в гр. Сиатъл, Вашингтон.

Участие във форума взеха 300 иновативни учители от над 80 държави, като всеки учител представи проект, описващ иновативна негова практика.

България бе представена с двама участници – Ангел Ангелов и Димитрина Тодорова (двамата на снимката). Двамата са със на MIE (Microsoft Innovative Educator) експерт през 2014 г. Избрани са заради способността си да използват технологиите ефективно в класната стая и да подпомагат учениците да развият така важните за XXI век IT умения.

Двамата учители демонстрират също отлични постижения при създаването и използването на трансформационни учебни среди.

Основен фокус на Ангел Ангелов, който преподава информатика в СОУ „Сава Доброплодни“ в Шумен, в неговата дългогодишна преподавателска практика е ученето чрез действие – акцентът се поставя повече върху процеса, отколкото върху резултата, фактическото решение на проблема. Целта е учениците да могат самостоятелно да овладяват знания, да решават проблеми, да се справят в нови ситуации.

Проектът, с който Ангелов спечели втора награда в една от категориите се казва Experience Learning (учене чрез правене) и е концентриран повече върху процеса, отколкото върху резултата.

Димитрина Тодорова пък акцентира върху интегрирането на многообразните технологии, съществуващи в училище и обединяването им в едно цяло за ползата на пълноценното съвременно обучение по всяко време и от всяко място.

Участие във форума взеха Сатя Недела – главен изпълнителен директор на Майкрософт, Снтъни Салсито – вицепрезидент на Worldwide в сферата на образованието към Майкрософт, както и бащата на Малала Юсафзай (носителка на Нобелова награда за мир) – Зияудин Юсафзай и др.