Мнения

В седми клас ще се учи да се съставя бюджет

В предварителните планове за учебните програми от предприемачество е записано, че ученикът в седми клас ще „може да описва основните форми на организация на фирма“, съобщава „Стандарт“. Освен това тийнейджърите трябва да са в състояние да „илюстрират и обосновават процедурите за създаване на фирма“, както и да създадат виртуален проект на своя собствена малка фирма.

Освен това трябва да правят разграничения между личен, семеен и фирмен бюджет, както и да могат да разработят свои варианти за бюджет на малка фирма. Освен това има урок, при който учениците се учат да групират приходите и разходите на фирмата.

Сред новите знания е също способността им да проучват варианти за създаване на екологично стопанство. Предвидени са също и наблюдения в реална производствена среда.

Седми клас е и времето, когато учениците ще направят първи по-сериозни стъпки в областта на опознаването на техниката. Програмата предвижда те да могат да „разработят и защитят проект на технически обект“, както и да познават начини за преобразуване и съхраняване на енергията. Едно от уменията им трябва да бъде разработването на чертежи с програмен продукт, както и владеенето на техническа терминология.