Мнения

В Русе преподават с интерактивни средства

 
Учениците в града, изучаващи „Русезнание”, се обучават по предмета чрез използването на информационни и комуникационни технологии
  
Учениците в Русе, изучаващи „Русезнание” се обучават по предмета чрез използването на информационни и комуникационни технологии. Това се осъществява благодарение на два проекта – интерактивна „Книга-игра – учебно помагало по Русезнание” и „Русенски пътешественик”.
 
„Книга-игра – учебно помагало по Русезнание”
 
представлява база данни, създадена от русенските музейни специалисти. В нея са разработени 16 теми, свързани с историята на града и региона – напр. небесни покровители на Русе и Гюргево, праисторически бозайници и селища, русенските инициативи през погледа на чужденците, начина на преподаване в чуждите училища в Русе в началото на 20 век и др. Цялата тази информация е качена и на сайта на музея. Книгата предоставя възможност за самоподготовка и за ролеви игри, в които учениците разиграват своя версия за развитието и постъпките на дадена историческа личност. Помагалото е в 2000 бройки и ще се разпространява сред групите по Русезнание.
 
„Книга-игра – учебно помагало по Русезнание” се издава от сдружение „Приятели на музея” в партньорство с Историческия музей в града.
 
„Русенски пътешественик”
 
се състои от 10 видеофилма, създадени с образователна цел. Проектът е разработен от сдружение „Европейски пространства”. Филмите са издадени в тираж 1000 копия, които ще бъдат разпространени в учебни заведения в общината и ще се показват в часовете по Русезнание като учебно помагало.