Ученици Училища

В Рибново деца учат по коридори, мазета и работилници

Поръчка за разширение на училището в Рибново на стойност 6 млн. лв. с ДДС е обявил директорът му Манчо Джурков.

В момента децата от гърменското село в СУ „Йордан Йовков“ са 500 на брой. Класните стаи са 32, паралелките са основно 24 плюс 14 възпитателски, общо 38.

„Шест класа се „въртят“, нямат си класна стая, те са бездомни. Ние сме на двусменен режим, ако трябва да минем на едносменен, каквито са намеренията на министерството, тогава ще са ни нужни още повече стаи“, казва директорът Джурков. Той потвърждава, че за децата е много неприятно, но така е от години – след всеки час ученикът взима чантата и върви по коридорите и етажите до друга класна стая, вместо в междучасието да си прегледа урока.   „Учат в коридори, пригодени за класни стаи, учат в столовата, в мазета, в работилници – всяко пространство, което може да се ползва като място, където да ги съберем. Най-малките са с предимство – те си имат класни стаи. По-големите обикалят. Някои с това ги плашим, че ще ги направим бездомни. Ако не беше тъжно, щеше да е смешно“, коментира училищният шеф.

Обявената от него поръчка е инженерингова – за проектиране, СМР и авторски надзор. В документацията пише, че тя се обявява при неосигурено финансиране. Обектът е планирано да се изпълнява на етапи. Първо, изграждане на изцяло нов учебен корпус. Второ, подобряване на материално-техническата база на старото училище, която е изключително влошена, прилагане на енергийно-ефективни мерки, мерки за осигуряване на достъпна среда, текущ ремонт, обзавеждане и оборудване. Третият етап е реконструкция и благоустрояване на дворното пространство.

С ремонта и разширението трябва да се реши проблемът със затруднения учебен процес, недостига на класни стаи за големия брой ученици и провеждането на нормален учебен процес. „Имах среща с министъра на образованието Красимир Вълчев, той пое ангажимент да осигури финансиране за разширение на училището. И в сметката ни вече са постъпили 300 000 лева. Те ще са достатъчни за работния проект. Мисля, че не трябва да има спор за необходимостта от тези средства, още повече, че образованието е обявено за приоритет на България“, казва Джуркин. По думите му инвестицията в образование е най-важна, още повече в свят, в който обучението ще е цял живот и очаквано ще се засилва ролята на образователната институция.

„Аз съм убеден, че след 20 години сума професии ще изчезнат. Ние трябва да бъдем в крак с технологиите и колкото човек е по-образован, шансът му да се справи с предизвикателствата е по-голям. За мен обаче е особено важно и възпитанието. Това, което имат като човечност, доброта, уважение, съпричастност – нашите мюсюлмански ценности от семейството, нищо не ни пречи да ги надграждаме. Компромиси с истината, с доброто, с човещината – вечните категории, не бива да се допускат и нетрябва да залитаме от една крайност в друга“, е категоричен школският директор.

Най-важно по думите му е да образоваме децата, защото само по този начин ще имаме България, която искаме. Според него ситуацията, в която е училището в Рибново, е в някаква степен от полза за децата, защото това е част от училището на живота.

„И занапред не всичко ще бъде идеално, а по този начин се подготвят за реалността“,  казва той с идеята, че на ситуацията може да се погледне и от позитивна страна.  Посочва, че родителите проявяват разбиране, но за по-голямата част от тях образованието не е приоритет №1. „Нашите родителите имаха едни възрожденски разбирания – те знаеха, че образованието е нещо хубаво като религията. Навремето каквото кажеше даскала, беше закон. И не се умуваше. А сега всеки гони парáта. Аз затова съм  за целодневно обучение. Децата от сутрин до вечер да са в училище – да учат, да играят, да спортуват, защото улицата не възпитава, в къщи неграмотни родители, които непрекъснато тичат и гонят някакви пари, повечето деца са оставени на баби и дядовци. А инвестицията в образование идват много късно. Това е процес, който иска дълго търпение. Все едно ние сега сеем, но плодът ще го бере следващото поколение“, обяснява директорът.

Източник: actualno.com