Ученици

В Разград работиха по проекта Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 13 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от онези региони в страната в които младежката безработица е най-голяма.

На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

Партньор по проекта в град Разград е Професионална Гимназия по Икономика „Робер Шуман“. С активната подкрепа на Надя Добрева, преподавател в ПГИ „Робер Шуман“ организаторите предоставиха на неговите ученици алтернативни и модерни образователни програми и така им осигуриха възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

В рамките на този проект на 28 и 29 ноември 2013 година десет изявени ученици от ПГИ „Робер Шуман“ които са показали най-добри резултати в иницираното от нас обучение гостуваха на Стопански факултет и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 и Microsoft Technology Associate.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2013 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.