Ученици Училища

В професионалните гимназии: Уроци по готварство онлайн

Онлайн обучението по математика, български език и литература и разказвателните предмети протича по подобен начин във всички класове и училища.

Часовете по изобразително изкуство, физическо, както и тези по практика на професионалните гимназии, протичат малко по–различно. Така в някои училища учениците готвят онлайн, правят екскурзоводски беседи, разглобяват и сглобяват компютърни устройства.

Ресторантьорите от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм –Казанлък влизат в ролята на Мастър шеф, но в онлайн платформа.

„Учителката, която преподава готварство, показва рецепта и технологията за приготвянето на дадено ястие. След това учениците готвят сами вкъщи и пращат клип на останалите от групата”, обясни директорът Антони Илиев. Така те могат да споделят дали съучениците им правят всичко, както трябва. Освен да готвят, гимназистите могат да приготвят коктейли, да тренират сервирането, да редят маси вкъщи. Резултатът отново се показва със снимки или видеа. Бъдещите екскурзоводи в гимназията пък правят онлайн беседи пред своите съученици. Те пресъздават виртуални разходки сред различни туристически обекти като Музея на розата или Тракийската гробница с помощта на сайтове на културните институции.

„Ученикът разказва пред останалите от групата на тиймс. Те слушат беседата като туристи и правят тази виртуална разходка”, сподели Илиев. Ако няма даден обект разходка, ученикът прави презентация с помощта на снимки. Икономистите също се готвят онлайн за бъдещата си професия. Те действат по темите от учебния материал, но пригодени към обстановката. Учат се как би се направило онлайн интервю за работа, как да изглежда интервюираният, да следят жестовете и говора му. Ако ще правят поръчка за фирма пък консумативите трябва да са съобразени с обстановката и да са включени ръкавици, маски.

Бъдещите кулинари от Обединено училище „Христо Ботев” в с. Долни Цибър също провеждат онлайн обучение. „Опитваме се практиките да се доближат най-много до тези в училище.”, сподели учителят по готварство Красимира Георгиева. Децата имат и предварителна подготовка чрез клипчета – гледат как се мариноват пържоли, как се обезкостява пиле. Заниманията Георгиева започва с теория и преглед на темите, а след инструктаж за безопасна работа започват и с практиката. Учителката се съобразява с техниката и продуктите, с които децата разполагат вкъщи. Миналата седмица готвят с лапад. Учениците правят супа, като за да определят броя порции, правят калкулация с продуктите.

„Децата проявяват по-голям интерес, защото всеки самостоятелно участва. Случвало се е още преди 9 часа да ме питат дали няма да започваме вече”, разказа учителката. Практиката продължава 4 часа, но онлайн връзката продължава по цял ден.

Използването на електронни ресурси в ПГ по електротехника и електроника в Пловдив не е новост, сподели директорката Стоянка Анастасова. От Много преди да стартира дистанционното обучение, в училището са създали създадени две образователни платформи. Учителите по професионална подготовка имат разработени свои електронни ресурсни, по които са преподавали и досега. „Ние използваме много видеоуроци, симулации, специализиран софтуер, защото по голяма част от предмети по професионална подготовка няма учебници, като използваме различни канали за свързване.”, обясни Анастасова. За провеждането на учебна и лабораторна практика в онлайн среда учителите използват различни приложни програми и чрез тях насочват учениците какви стъпки да следват. „За всяко практическо занятие се провежда инструктаж за работа в домашни условия. Дейностите се извършват под дистанционен контрол от учителя, той напътва учениците през цялото време, те не правят нищо на своя глава”, подчерта директорката на ПГЕЕ. Оказва се, че повечето ученици от гимназията от любознателност са си закупили и в вкъщи разполагат с личен набор от инструменти, експериментални платки и е-компоненти, което това улеснява практиката за реализиране на схеми и е-устройства. Всяка специалност има различни практически упражнения. Гимназистите от специалност „Компютърна техника и технологии“ в часа по диагностика и ремонт на компютърни конфигурации разглобяват собствените си компютърни устройства, с камера демонстрират своята дейност пред другите ученици и дискутират заедно с тях и с преподавателя, а след това ги сглобяват, разбира се. По специалност „Електрообзавеждане на производството“ заснемат таблата в апартаментите си и правят диагностика и анализ на монтажа. Обучението на специалност „Приложно програмиране” протича в е-среда на Visual Studio, където учениците програмират на езика C#. Управлението на комуникацията с учителя и поставянето на задачи и тестове става през pgee.neolms, а когато е необходима видеовръзка за споделяне на екрана, за да се покаже готов продукт, учителят използва Zoom. Като част от упражненията си учениците трябва да решават и казуси, съобразени със специалността, в която се обучават.

Например, учениците от  специалност „Електрообзавеждане на производство“ трябва да направят проект за цялостна инсталация на апартамент, офис и промишлено хале, като са разделени на екипи. Гимназистите от специалност „Компютърни мрежи“ имат поставена задача да изготвят проект за мрежово обезпечаване на офис с 8 служители със споделен ресурс принтер. В казуса е уточнено, че дейността на виртуалната фирма е електронна търговия, а управителят на фирмата е поставил изисквания за две оферти – икономична и максимална със завишени параметри. „Впечатлена съм от по-голямата мотивация на учениците при работа в електронна среда, няма отсъствия в часовете, включително и от часовете по практическо обучение. Забелязва се засилен интерес към детайли от избраната от тях професия. Те нямат затруднения при усвояването на нови знания при домашни условия”, сподели директорката. По производствена практика също няма спад в интереса на учениците. „Въпреки че фирмите партньори също не работят, учениците изготвят презентации за тях, като онагледяват със снимков материал целия процес на реалното производство, изготвят информация за структурата, производството, контрола и вътрешнопроизводствени потоци. Учениците непрекъснато осъществяват контакт със своите наставници. Представят какво биха променили, ако те са на управляващи постове. Те са разделени на екипи и работят под наставничеството на учителите си. „Учениците от специалност „Микропроцесорна техника“ бяха изготвили отлични проекти за автоматизирани линии за опаковка, логистика на произведените продукти, изисквания за транспорт, както и за пласмент на готовата продукция. Учителите им задаваха въпроси за приложението на микроконтролерите, което е специфично за тяхната специалност“, допълни Анастасова.

Атанас Савов, който е учител от Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев”, веднъж седмично се събира онлайн със своите ученици, а през останалото време те работят по проекти. „Трудно може да направим част от задачите без да сме в клас, но ние от компютърна техника и технологии сме първите, които можем да въведем дистанционно обучение”, смята педагогът. Учениците на Савов трябва да се справят с настройката на рутер. Те могат да използват симулативни сайтове, в които да експериментират, а след това трябва да настроят истински рутер, докато всички останали ученици ги наблюдават с помощта на онлайн платформите. Така когато дойде ред за изпитване, всички от класа ще виждат как се справя техният съученик. „Така всички участват реално, споделят какво трябва да се направи”, смята Савов.

Дистанционното обучение по изобразително изкуство не е лесно, но с времето се оказва, че с помощта на онлайн платформите заниманията могат да продължат както досега, сподели Ади Йотова, учител в 51-во СУ „Елисавета Багряна“. „Правим онлайн връзки, когато обяснявам глобална тема, учениците могат да задават въпроси. Наблягаме на теорията – историята на изкуството, перспектива, обем”, разказа тя. Рисуването обаче също не остава на заден план. Всеки твори с помощта на материалите, с които разполага вкъщи. „В classroom учениците изпращат рисунки, след това ги редактират с моите насоки. Някои деца се връщат 10 пъти, ако се наложи”, обясни учителката по изобразително изкуство. Учениците представят във видео какво и как са нарисували. Тя събира всички направени материали онлайн, като към тях добавя описание на материалите и техниката. В края на годината Йотова ще ги обобщи по класове и ще направи виртуална изложба.

За да не изостават учениците с часовете по физическото възпитание и спорт, в много школа учители пращат видеа с упражнения. Така след това децата трябва да върнат свое клипче, изпълнявайки поставените задачи. Други учители пък учат децата онлайн на шах.

 

Източник: monitor.bg