Ученици

В понеделник е изпитът по български език в СУ

В понеделник, 9 юли 2012 г. от 8:00 ч. ще започне изпитът по български език за прием в СУ „Св. Климент Охридски“.

Изпитът се основава на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в средното образование, утвърдени от Наредба № 2 от 18 май 2000 г. на Министерството на образованието и науката.

Всеки от кандидат -студентите избира и работи по една от следните изпитни задачи:

Създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително зададен във формулировката на задачата.

Създаване на самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидат-студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Изпитът е писмен с продължителност 4 астрономически часа.

Повече за изпита прочетете ТУК