Учители

В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

Речници със специфична терминология, предоставени по проект EUROPEAID/124376/D/SER/BG – Техническа помощ за разработване на 30 стандарта за професионална квалификация и организиране и провеждане на специализирано обучение на учители в съответствие с програма ФАР BG 2005/017-353.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“ за професионални направления: