Ученици Училища

В Пловдив издали 100 акта за родители, които не пускат децата си на училище

Специалният софтуер на Министерството на образованието обхваща всички деца между 5 и 16 години, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование.

Заради големия брой отпадащи деца в пловдивския район „Източен“, където е концентрирана най-голямата ромска група у нас и детските градини ще имат свои профили в системата.

Николай Чунчуков, кмет на район „Източен“: До миналата година работата беше без да се използва такъв специализиран софтуер много по-трудно е на хартия, с много документи, с обхождания в детски градини и в училищата.

Детска градина „Чайка“ е една от осемте градини, която вече разполага със специален профил в системата за мониторинг на отпадащите от предучилищните групи деца. За да се гарантира сигурността на личните данни, ще ги обработва специално назначен служител.

Мария Петрова, директор ДГ „Чайка“ Пловдив: Този човек подписва специална декларация тъй като обработва чувствителни лични данни, и компютърът е изцяло на негово разположение, този компютър не се ползва за нищо друго.

От септември на задължително предучилищно обучение подлежат 803 деца от района, които до момента не са посещавали детска градина. Още от сега екипите започват да правят обходи по адресите на семействата.

Източник: news.bnt.bg