Училища

В Пловдивския университет отбелязват 250 години “История славяноболгарская“

Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще отбележи със серия от събития 250-та годишнина от написването на „История славяноболгарская“, съобщиха от учебното заведение.

На пресконференция в Заседателната зала на Ректората беше представен пътуващият семинар „По стъпките на Паисий“.

Маршрутът на кампанията включва последователно градовете Пловдив, Крагуевац, Нови Сад, манастира Ковил, Сремски Карловци, Нови Сад и Банско и Асеновград.

На тези места ще се провеждат дебати в неформална обстановка и под формата на гостуване при партниращи академични и обществени институции.

Ще се търсят следите на Паисиевото дело в поколенията на България, както малко известни факти за места, книги, книжовници и духовни средища, свързани с Паисий Хилендарски, изтъква деканът доц. д-р Живко Иванов.

Пътуващият семинар предхожда Международната конференция „Паисиеви четения“, организирана ежегодно от университета.

Тази година тя ще се проведе на 2 и 3 ноември.