Институции

В Пловдивския университет вече ще се учи „Национална сигурност“

Бакалавърска програма „Национална сигурност“, каквато не съществува в другите граждански университети в страната открива във факултета си по икономически и социални науки Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Обучението е актуално и в контекста на обявената в края на 2016 г. Концепция за развитие на независима от НАТО сигурност и отбрана на ЕС.

Приемът по специалността за първия випуск за предстоящата академична 2018/2019 година ще бъде в платена форма на обучение. За редовно обучение семестриалната такса ще е 970 лв., а за задочно – 450 лв. Двете стойности са законово регламентирани и включват всички образователни и административни услуги по време на обучението – уверения, академични справки, ликвидационни изпити, държавни изпити и т.н., както е и при всички останали специалности на университета. 

От следващата година за специалността, която подготвя кадри за сферата на сигурността, ще бъдат предвидени и места държавна поръчка. Бакалаврите, завършили специалността, ще могат да се реализират в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защитата на националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и в специални органи и звена – Специализиран отряд за борба с тероризма, Държавна агенция „Оперативнотехнически операции“, съобщават от университета.

Източник: actualno.com