Училища

В Плевен създадоха европейски кът „С грижа за различните“

По инициатива на Милен Наков, директор на Помощното училище в Плевен, в училището се създаде европейски кът „С грижа за различните“. В него учениците със специални образователни потребности ще излагат свои снимки, които ще отразяват заниманията им и различните им дейности съобщават от училището.

Този кът ще съхранява най-щастливите мигове на учениците, запечатани от фотообектива и актуална информация за предстоящи събития по Програма „Учене през целия живот“. В къта ще намерят място и снимки със сюжети, отбелязващи събития от предстоящата 2011 – обявена за Европейска година на доброволчеството.

Идеята се поражда след проведения Контактен семинар „С грижа за различните“ по програма „Коменски“ – секторна програма по най-голямата европейска образователна такава – „Учене през целия живот“. На него бяха поканени преподаватели и възпитатели, работещи с деца със специални потребности.

Присъстваха 54 участници от 11 европейски страни – представители на различни институции като общински администрации, регионални инспекторати по образованието, помощни училища, специализирани институции за работа с деца със специални образователни потребности и др. В рамките на работни групи, сформирани според предпочитанията на преподавателите и според спецификата на тяхната работа, гостите на семинара формулираха идеи за бъдещи проекти в собствената им професионална област, с които да кандидатстват за финансиране по дейностите училищни и регионални партньорства по линия на европейската образователна програма „Коменски“. По тези проекти няколко европейски училища работят съвместно върху дадена тема, представляваща интерес за тях.

„Новината за създаването на европейския кът „С грижа за различните“ пристигна при нас в Деня на народните будители. Струва ми се, че това е особено символичен момент – в хубавия празничен ден се пробужда една красива и силна идея – кътче европейско пространство, което се грижи за различните деца. Като автор на името на Контактния семинар „С грижа за различните“, от който е тръгнала и прекрасната идея за вашия кът, за мен е особено приятно, че едно пламъче запалва друго и топлината на вниманието ще продължи да съществува за различните деца и за хората, които се грижат за тях“, сподели Милена Караангова, старши експерт в отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности“ в Центъра за развитие на човешките ресурси.