Учители

В Пернишко търсят учители

В Пернишко търсят учителии в края на първия срок, съобщава „Стандарт“. През Бюрото по труда местни школа са обявили свободни работни места за двама начални педагози и един гимназиален. Търси се възпитател за начален етап, но на срочен трудов договор.

В същото време от кандидатите се изисква да имат висше образование по специалност начална педагогика, да владеят английски и да умеят да работят с компютър.

Пернишко училище търси да назначи преподавател по информатика и информационни технологии за ученици от V до IХ клас.

Одобреният кандидат ще бъде назначен на срочен договор и ще получава заплата от 535 лева месечно. Търси се и учител в детска градина в Перник.