Училища

В Перник стартираха проект за енергийна ефективност в образованието

Община Перник стартира проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура“, който е по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Той включва реконструкция и модернизация на три сгради – едната е на 4 СОУ „Климент Охридски“, другата на 10 ОУ „Алеко Константинов“ и Спортното училище „Олимпиец“ и третата на ЦДГ „Българче“.

Проектът е на обща стойност 1 494 068 лв. От тях 85% представляват безвъзмездна финансова помощ по ОПРР от 1 269 957,80 лв, а съфинансирането от община Перник е 15% или 224 110,20 лв.

Целите са намаление на разходите за отопление, а така също подобряване на материалната част в сградите. От общината отбелязват още и социалния принос на програмата, както и голямото й значение за здравословното състояние и комфорта на обитателите на сградите.

Още по темата