Училища

В още едно училище не учиха днес

Поради наводнение и лоши метеорологични условия 9 и 10 декември 2014 г. ще бъдат неучебни дни в ОУ „Васил Априлов“ – с. Виница, община Първомай, област Пловдив.

Лошите метеорологични условия, повреди с електрозахранването и липса на отопление са причина на 9 декември 2014 г.  в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол – учебният процес също да бъде отменен.