Училища

В ОУ „Райна Княгиня” в Пловдив използват „умна” дъска

В ОУ „Райна Княгиня” в Пловдив вече се използва електронна интерактивна дъска, вместо традиционната черна или бяла дъска, върху които се пише с тебешир или флумастер.

 

За използването на електронна интерактивна дъска е необходимо в кабинета да има компютър, свързан с мултимедиен прожектор и с дъската. Интерактивната дъска работи със специален софтуер, който е в комплект с нея.

 

Върху дъската се пише с четири вида електронни маркери, които приличат на класическите големи флумастери. Единият работи като мишката на компютъра – с него могат да се местят и отварят папки по дъската, както на екрана на компютър. C другите се пише както на обикновената дъска.

 

Всичко, което е нанесено в няколко различни цветове, се съхранява моментално в компютъра. След изтриване написаното на дъската, то остава в електронен файл. Този файл веднага може да бъде публикуван в интернет или да бъде изпратен на родителите по електронна поща, програми за внезапни съобщения, или друг онлайн комуникационен канал. Запаметяването предоставя възможност и информацията да се съхранява в база данни, да се извличат най-честите грешки по време на изпитване и да се подготвят следващите уроци според пропуските на всеки клас, и др.

 

Интерактивната електронна дъска разпознава няколко докосвания едновременно, което позволява на нея да бъдат изпитвани повече от един ученик в едно и също време.

 

Устройството се настройва за няколко минути и е преносимо. Едно междучасие е напълно достатъчно, за да се пренесе и инсталира в друга стая за следващия час.

 

Чрез това устройство учителят може да прави презентации на урока и на момента да подчертава и маркира важни неща. Ако се работи в мрежа, електронното учебно съдържание се показва и на компютрите пред децата.

 

Чрез „умната” дъска директорите могат да проверяват работата на учителите. Гарантира се и прозрачност за родителите, защото имат възможност да видят как се преподава в час и какви отговори са давали учениците.

 

Всички учители в училището са инструктирани как да работят с интерактивната дъска.

 

Инвестицията, която директорката на ОУ „Райна Княгиня”, Пловдив Мария Гайдарова е направила със средства от делегирания бюджет, е 1250 лв.