Мнения

В Одеса и Неапол търсят български преподаватели

Университетите в Одеса и Непол се нуждаят от преподаватели за новата учебна година. Това стана ясно от обявен конкурс на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН), показа проверка на Novini.bg.

Желаещите могат да подават документи до 23 август. Конкурсът е за Одески университет „И. И. Мечников“ и Държавен университет „Ориентале“. Основно изискване към учителите е да са завършили българска или славянска филология и да имат най-малко три години преподавателски стаж. Необходимо е да притежават образователна и научна степен „доктор“ или образователно- квалификационна степен „магистър“, обучаващ се като докторант във висше училище или в институт от системата на БАН.

Задължително е и владеенето на чуждия език на държавата, за която кандидатстват. Бъдещите преподаватели трябва да имат познания по история на българската литература от миналото до съвременността.

Повече информация може да бъде открита интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Източник: novini.bg