Ученици

В неделя са изпитите по журналистика и философия в СУ

С два нови изпита продължава кандидат-студентската изпитна сесия в Софийския университет, припомнят от ръководството на ВУЗ-а. На 24 юни 2012 г. са препитванията по Журналистика (9:00 часа) и Философия и социални науки (14:00 часа).

В 9:00 часа кандидат-студентите за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване – полагат писмен изпит по журналистика.

Писменият изпит е с времетраене четири астрономически часа. Той има за цел да провери способността на кандидат-студентите да извеждат и интерпретират проблеми, да представят познанията си по разглежданата тема и ясно и оригинално да се изразяват в писмени форми, усвоявани в средното училище. Оценяват се още езиковата и общата култура на кандидатите.

Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки ще започне в 14:00 часа.

Той се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл „Философия“: Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири астрономически часа. По време на изпита е допустимо използването на пособие с откъси от текстове на посочените по-долу автори и примерни тестове – с чисти полета и без подчертаване на литература.

Прочети повече за изпитите в страницата на Софийския университет