Мнения

В МОН ще обсъждат университетски учебни програми

На 18 юни 2014 г., от 11:00 ч., в залата на VII етаж в МОН, ще се проведе кръгла маса за необходимостта от подобряване на  учебните програми в университетите, подготвящи учители, педагогически съветници, училищни психолози, рехабилитатори, за да отговарят на потребностите на уязвимите групи  деца.

Дискусията се организира от Министерството на образованието и науката и Ноу-хау центъра за алтернативни грижи към Нов български университет.

За участие са поканени университетски преподаватели, представители на родителските организации, приемни родители, специалисти от системата за закрила на детето и др.