Мнения

В МОН тръгват на курсове

Над 100 служители на Министерство на образованието и науката  ще  подобрят своята професионална компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, предава пресцентърът на МОН.

Те ще преминат специализирано обучение в рамките на 350 курса в различни области – е-правителство, ефективна комуникация, социални умения и др. Обученията са част от проект „Повишаване квалификацията на служителите в  МОН чрез специализирано обучение“.

До средата на 2014 г. други 215 служители на Министерство на образованието и науката ще бъдат обхванати в чуждоезиково обучение в рамките на проект „Повишаване  на квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение“.

Целта на обученията е повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация и подобряване на работата им.