Мнения

В МОН се проведе среща на съвета за тристранно сътрудничество в средното образование

На 18 ноември 2014 г. в МОН министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев присъства на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование с участие на представители на всички социални партньори.

„Много държа на екипността, още повече държа на нещо, което се нарича съгласие“, обърна се министър Танев към партньорите в Отрасловия съвет.

Ръководителите на синдикалните и на работодателските организации изразиха своите очаквания и направиха предложения за приоритети в бъдещата съвместна работа. Сред разглежданите от тях теми бяха политиките за издигане авторитета на учителската професия, философията на делегираните бюджети, осигуряването на равен шанс за децата в предучилищна възраст, изпълнението на стратегически документи.

Представителите на социалните партньори високо оцениха постигнатите от МОН резултати от проектите, по които се работи, а председателят на Отрасловия съвет Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, им благодари за съдействието.

Бе взето решение да се сформира работна група, която да разработи критерии и компоненти за системата на делегираните бюджети.

Източник: Пресцентър на МОН