Мнения

В МОН се проведе първият отраслов съвет за годината

В края на миналата седмица в Министерството на образованието и науката се проведе първото за годината заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева.

В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации. Дневният ред на заседанието включи обсъждане на Законопроект за предучилищното и училищното образование №454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г. и Законопроект за народната просвета №454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.

По време на заседанието представителите на Министерството на образованието и науката (МОН) запознаха социалните партньори с обобщена информация за постъпилите до момента над 65 становища за внесените проектозакони за училищното образование от страна на различни страни и институции.  Сред тях са специализирани дирекции на МОН, Регионални инспекторати по образованието, други министерства, омбудсманът на Република България, социални партньори, висши училища, Българската стопанска камара, неправителствени организации, експерти, училищни екипи, учители и граждани.

Социалните партньори  приеха представената информация и сформираха екип с участието на експерти от МОН и представители на всички страни, който в срок до 09.02.2015 г. да обсъди и обобщи постъпилите от синдикалните и работодателските организации, от учители и директори на образователни институции предложения по проектозаконите за училищното образование и на 10.02.2014 г. на заседание на Отрасловия съвет да ги представи пред вносителите на законопроектите.