Мнения

В МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество

На 18 юни 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Заседанието включи: Обсъждане на проект за изменение на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета. Представяне на резултатите от държавните зрелостни изпити и от националното външно оценяване в IV и в VII клас.

Коментар на актуални теми за промени в нормативната уредба и спазване на трудовото законодателство.

Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование одобриха предложения проект за изменение на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета.