Мнения

В МОН работят по проект за подобрение на системата за инспекция на образованието

Регионални инспекторати, училища, детски градини и обслужващи звена  ще бъдат обхванати в проучване за одобрение на модел за инспектиране на образователните структури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по инициатива на Министерството на образованието и науката.

Информацията предава пресцентърът на МОН.

Разработеният от експерти от ведомството модел за инспектиране стартира в реална среда  в началото на учебната 2013/2014 година. Проектът ще се осъществи от 120 апробиращи инспектори – учители и директори, и се планира да приключи до края на декември 2013 г.

Целта е да се подпомогне създаването на Държавен образователен стандарт и Национален орган за инспектиране на образователната среда, за да се постигне по-високо качеството на образованието чрез въвеждане на периодична външна оценка на резултатите от работата на директорите и учителите. При необходимост ще им се осигурява подкрепа за общо подобряване на цялостната среда, в рамките на която детските градини и училищата да се насърчават, задължават и насочват да планират и реализират необходимите промени за подобряване на дейността си, за да осигуряват качество на отглеждането, възпитаването, социализирането и обучаването на децата и учениците.

В проучването пилотно са включени 15 области – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, София-град, Стара Загора и Хасково.

Проектът приключва през април 2014 година.