Мнения

В МОН представиха резултатите от TALIS 2013

В Министерството на образованието и науката се проведе пресконференция по представяне на резултатите от Международното изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) Teaching and Learning International Survey – TALIS 2013.

При откриването на пресконференцията заместник-министър Ваня Кастрева подчерта значението на изследването като посочи, че то е в потвърждение на мерките, планирани от Министерството на образованието и науката в изпълнение на политиките, насочени към утвърждаване на по-висок обществен статут на българския учител за повишаване ролята му на ключов фактор в обществото.

„Изводите, които можем да направим във връзка с квалификацията на педагогическите специалисти и кариерното им развитие са, че предприетите от нас действия са в посока, абсолютно съизмерима с политиките на другите европейски държави“, каза Кастрева и добави:

„В тази връзка е и приетата Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020), както и планът за нейното изпълнение“.

„Екипът на Министерството на образованието и науката е в готовност да работи по държавните образователни стандарти, заложени в новия проект на Закон за предучилищно и училищно образование. Държавните образователни стандарти в проектозакона са насочени към осигуряването на равен достъп до качествено образование за всяко дете и ученик и подкрепа на развитието им, което от своя страна кореспондира с ключовата фигура на българския учител“, уточни г-жа Кастрева.

В презентацията си г-жа Неда Кристанова, директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, обърна внимание, че изследването TALIS е насочено към прогимназиалните учители, които работят с ученици от V до VIII клас.

Следващото издание на изследването ще бъде през 2018 година.

Източник: Пресцентър на МОН