Мнения

В МОН внесоха 143 проекта за нови учебници за I и V кл.

143 проекта за нови учебници за I и V клас внесоха в Министерството на образованието и науката 28 издателства. Така стартира процедурата по оценяването им.

58 са проектите за учебници по предмети, които се изучават от първокласниците, а 85 са за петокласниците.

В първия етап от процедурата по оценяването участват учители, преподаватели, научни работници от БАН, както и експерти от РУО и МОН.

Те дават становища, дали проектът отговоря на учебните програми. В комисиите по оценяване има и специалисти по графичен дизайн и полиграфическото изпълнение. След като комисията в МОН оцени проектите, учители, които преподават по съответните предмети, ще оценяват пригодността на учебниците. Срокът за оценяването е не повече от 6 месеца. По тях ще се учи от следващата учебна 2017/2018 година.

Източник: МОН