Учители

В деня на будителите науката излезе на протест

В деня на народните будители учените, служителите и работниците в Българската академия на науките и Селскостопанската академия проведоха протестно мълчаливо шествие под наслов “Искаме ли да има наука в България”. Основните искания на протестиращите са за eжегодно увеличение на средствата за наука за достигане на целта, която България си постави – бюджетът за научно-изследователска дейност да стигне 1,5% от БВП до 2020 г.

КТ “Подкрепа” подчертава, че дори при двойно увеличение на тези средства, те ще бъдат далеч по-малко от предвидените 3% в стратегия “Европа 2020”, пише “Дарик”.

Друго искане на учените е за ежегодно увеличение на възнагражденията на заетите в БАН и ССА за ускорено достигане на средната работна заплата в страната.

Източник: dnes.bg