Ученици

В Горна Оряховица готвят речник на екологичните термини

Ученици от Професионалната гимназия по електроника и електротехника „М. В. Ломоносов“ в Горна Оряховица започват са разработват речник с екологични термини на английски, шведски, испански и български език, съобщава регионалният „Борба“.

Речникът е част от мащабен проект, в който участие заедно със сродни школа от Швеция и Испания има и гимназията. Проектът се нарича „Зелена пригодност за заетост“ и е по секторна програма „Леонардо да Винчи“ – дейност „Трансфер на иновации“.

Училището в Горна Оряховица е единственото в България, успяло да спечели проект по тази програма, обяснява пом.-директорът и координатор Галина Петрова.

В основата на инициативата са проблемите на околната среда. Обучителите и учителите от България, Испания и Швеция ще трябва да преминат различни тренинги с помощта на организации от Австрия и Италия. След това да предадат тази си информираност и на учениците.

Освен речник с екологични термини в края на проекта трябва да бъде готова и „Зелена книга за екологичното съзнание на работното място“.

Учениците от Професионалната гимназия по електроника имат за задача да изработят уебсайт, в който ще бъдат качвани всички материали на езиците на страните партньори.