Мнения

В Бургас се проведе първото издание на Националните дни за учене през целия живот

Първото издание на Националните дни за учене през целия живот – Бургас 2015 събра над 300 образователни експерти, учители, директори на училища, представители на деловите среди, на местната власт, на неправителствени организации от цялата страна и гости от чужбина.

Различните събития, включени в тридневния форум, са организирани от екипа за изпълнение на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

Преди откриването на първите Национални дни за учене през целия живот – Бургас 2015 в Областна администрация – Бургас се проведе пресконференция с участието на заместник-министър Ваня Кастрева, Валентина Дейкова, началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН и национален координатор за учене на възрастни, заместник-областния управител г-жа Севдалина Турманова, г-жа Йорданка Бенова-Ананиева, заместник-кмет на Бургас и г-жа Виолета Илиева, началник на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас.

На тържественото откриване на първите Национални дни за учене през целия живот областният управител на Област Бургас Вълчо Чолаков каза:

„Само образованите хора, хората, които са информирани, хората, които са в постоянен процес на себеусъвършенстване могат да живеят по-добре и да бъдат полезни за себе си и за останалите. Поздравявам Министерството на образованието и науката за тази прекрасна инициатива, като пожелавам да бъде постоянна“.

От своя страна Димитър Николов, кмет на морския град, изрази задоволство, че именно от Бургас тръгва тази инициатива. Отдавна очакваме тази програма. Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев беше скоро тук, в Бургас, и вече сме готови с меморандум за сътрудничество между бизнеса, бургаските професионални училища и бургаските университети за развитието на дуалното обучение – даване на възможност хората да се развиват през целия живот. Нашите граждани да бъдат все по-конкурентни, все по-можещи на общия европейски пазар на труда“ – каза кметът на най-добрия град за живеене в България за 2014 година.

Източник: Пресцентър на МОН