Училища

В бургаската ПМГ въвеждат електронно обучение

Природоматематическата гимназия „Академик Никола Обрешков” в гр. Бургас работи върху въвеждане на електронно обучение, което ще стартира през март. Цел на проекта е да се въведе дистанционно обучение през интернет.

 

Проектът на гимназията е финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 година.

 

Системата за електронно обучение, която ще започне да функционира през март, се състои в гледане от учениците онлайн записи на лекции и провеждането на изпити също в интернет, като тестовете са електронни интерактивни и оценяването и провеждането на теста са напълно автоматизирани.

 

Оценяването се извършва чрез текущи оценки и общ изпит.

 

Лекциите са структурирани по нива на трудност. Ученикът получава достъп до всяко следващо ниво лекции по даден предмет, само ако е преминал успешно електронния тест за проверка степента на усвояване учебното съдържание от предходните нива.

 

Необходимо е ученикът да търси информация и в допълнителни източници, а не да се базира само на преподаваното в лекциите, за да премине теста успешно.

 

Учениците разполагат с електронен бележник, който е аналог на физическия и съществува електронен дневник, до който учителите и училищното ръководство имат достъп.

 

Оценките се поставят само веднъж и даден тест може да бъде преминат от един ученик веднъж. Времето за провеждане на теста е фиксирано и зависи от обема и трудността на теста. Не е възможно учителите да добавят нови оценки и да променят съществуващи, което гарантира обективност на оценяването и равнопоставеност на учениците. Системата е напълно независима от гледна точка на човешко пристрастие или грешка, тъй като е изцяло автоматизирана и подчинена на правилата.

 

Електронното обучение предоставя възможност учениците да надграждат знанията си и е особено ефективно при принудителни ваканции – напр. при грипни епидемии.

 

Приложимо е и за учениците, които поради различни причини, вкл. и здравословни, се обучават в неприсъствена форма.

 

В България немалко училища вече са приложили най-съвременни системи за електронно обучение – те са внедрили системата Live@edu на Microsoft, възможностите на която която в Teacher.bg описахме тук, а тук се намира видеогалерия със записи на прилагането Live@edu в български училища. Подробности на български език за Live@edu има в специализирания български портал за системата – http://www.liveedu.bg/, където учителите могат да обменят опит и мнения.

 

В т.н. „годишно писмо” за 2010 г. на основателя на фондация „Бил и Мелинда Гейтс” – Бил Гейтс, което той отправя публично всяка година, обявява, че фондацията ще подпомага усилено развитието на онлайн обучението и по-конкретно – видео и интерактивно обучение.

 

Цел на Фондацията в тази насока ще бъде да осигури по един видеозапис на лекция с най-високо качество на преподавания в нея материал за всяка учебна дисциплина, а не много на брой, посредствени, както и осигуряване на интерактивно учебно съдържание, вкл. тестове.

 

В писмото на Бил Гейтс се казва още, че цел ще бъде не просто развитието на подобни услуги и съдържание, а и систематизирането, класифицирането и сертифицирането им. Според Гейтс по този начин интерактивното обучение предоставя възможност за обучение, отговарящо на специфичните индивидуални нужди на обучаващите се. От значение е не само осигуряването на интерактивното обучение и електронното учебно съдържание, а и оценяване нивото знания на отделния обучаващ се, и последвалото на базата на това, намиране на подходящото обучение за конкретните индивидуални нужди.

 

Интерактивното обучение и електронното съдържание, предоставени по този начин ще позволяват обучаващият се сам да оцени нивото си на знания и сам да се обучава – ако напредва бързо, да развива потенциала си, а ако се нуждае от допълнителна подготовката – да запълни пропуските си.