Учители

В Благоевград се проведе поредната среща от информационната кампания на МОН

В зала „Яворов“ на Американския университет в Благоевград, се проведе поредната среща от информационно-разяснителата кампания на МОН за изготвянето на проекти на наредби, които определят държавните образователни стандарти (ДОС) за учебния план, за общообразователната подготовка и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева запозна присъстващите с новите моменти в Закона за предучилищното и училищното  образование и изтъкна ролята на образованието като национален прироитет. Съгласно новия закон образованието е ориентирано преди всичко към интереса и мотивацията на ученика и повишаване на автономията на училищата.

Кастрева акцентира и върху новите моменти в образователните стандарти, с които се цели оптимизиране на формите на обучение с цел повече възможности за достъп и превенция на отпадането на учениците от образователната система. Тя подчерта и необходимостта от неограничен брой учебници.

Директорите на дирекции към МОН разясниха в дълбочина новостите в държавните образователни стандарти, след което последва съдържателна дискусия.

В срещата взеха участие началниците и експерти на РИО – Благоевград, Перник,  Кюстендил и София-област, директори и учители от училищата и детските градини от региона и заместник-областният управител Асим Адемов, който приветства участниците с думите: „Живеем в динамични времена, условията се променят много бързо. Образованието като една малко по-консервативна система се нагажда по-трудно към динамиката на времето, но с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование това ще се преодолее“.