Ученици

Върнаха 17 297 деца в училище или градина

17 297 деца са записани отново в образователната система и посещават детска градина или училище, в следствие на работата на екипите по междуинституционалния механизъм. Той стартира в началото на септември, като бяха идентифицирани 206 378 деца и ученици, които са отпаднали или никога не са посещавали образователна институция.

Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работно заседание на Координационното звено по механизма. Вълчев добави, че на терен са работили 1103 екипа с общо 11 632 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители, представители на местните комисии за борба с противообществните прояви на малолетни и непълнолетни лица, медиатори и представители на гражданското общество. По време на обходите екипите са установили 156 деца в риск, като за 44 от тях е предприета мярка за социална закрила. Областите, в които има най-малко отпаднали деца и ученици и в следствие на работата на екипите е постигнато почти 100% приобщаване, са Габрово, Смолян и Враца. Най-много отпаднали и съответно върнати в системата деца и ученици са Пловдив, Сливен, Стара Загора, София.

Вицепремиерът и ръководител на Координационното звено по механизма Томислав Дончев благодари на всички представители на институциите за ангажираността и работата по механизма. „Това не е еднократно действие. Ще имаме работа и в следващите месеци. Трябва да съхраним резултатите и да ги надградим“, посочи той.

Министър Красимир Вълчев обясни, че сред основни причини за отпадане са пътуванията в чужбина, социално – икономическите причини, липса на транспорт и ранни бракове. „Обходите на адреси продължават, като екипите имат задача да проследяват обхванатите обратно в системата деца и ученици, както и да извършват превенция на повторно отпадане“, каза министърът. Той добави, че са факт промени в правилниците за приложение на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане. Те позволяват на директорите да предлагат помощи в натура, като могат да определят вида им спрямо нуждите на децата – дрехи, обувки, пълно или частично покриване на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене, допълнителни занимания за децата, организирани от образователните институции.

Ще бъде засилена съвместната работа с общините по налагане и събиране на санкциите за родители, които не пращат децата си на училище. Посещаването вече е обвързано с предоставяне на помощи за отопление, както и с ползване на социални придобивки като общинско жилище. В Закона за предучилищното и училищното образование съществува възможност за санкции при натрупване на пет и повече неизвинени отсъствия – да се спират семейните помощи. За миналата година са спрени помощи на стойност 6,5 млн. лв. Тези средства вече са възстановени в образователната система и училищата могат да ги използват за обща или допълнителна подкрепа на учениците, допълни министър Вълчев.

Той беше категоричен, че дейностите по механизма ще станат постоянни. „Предвиждаме да осигурим средства за покриване на транспортните и командировъчните разходи на учителите и експертите в РУО, ангажирани с механизма. Ще подкрепим провеждането на допълнителни часове по български език“, добави министърът. Заместник-министър Деница Сачева съобщи, че в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС ще бъде направено предложение за стартиране на европейска пилотна инициатива за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни. Към подобна инициатива вече са проявили интерес страни като Испания, Португалия и Унгария. Тя каза още, че Министерството на образованието и науката е изградило портал с добри практики и обобщена полезна информация в подкрепа на екипите. Той е достъпен на адрес: www.back2school.mon.bg.

Източник: monitor.bg