Учители

Върви, народе възродени!

Уважаеми колеги, приемете поздравите на teacher.bg по случай празника на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май.

Бъдете мъдри и всеотдайни последователи на делото на светите братя Кирил и Методий. Дарявайте знание и вдъхвайте любов към науката. Достойно вървете по пътя, озарен от едни от първите народни будители.

Задачата ви е трудна, особено в днешните реалности, но точно това прави делото ви безценно. Защото вие сте избраните да следвате мисията на солунските братя, които ни дадоха буквите и знанието, орисано да озари бъдещето ни.

Честит празник!

Върви народе възродени
Текст Стоян Михайловски – 1892 г.
Музика Панайот Пипков – 1900
г.

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Върви към мощната просвета,
в световните борби върви,
От длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
едно със другите славяни
кръстосай дух със огнен меч!

Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещенни старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествованье и в страданье
извърши подвизи безчет…