Учители

Въпросник от Комитета по защита на правата на интернет-потребителите към Съвета на Европа

Комитетът по защита на правата на интернет-потребителите към Съвета на Европа събира данни за проблеми с нарушаване на правата на потребителите при ползване на интернет.

За тази цел е приготвен въпросник, който ви представяме с молбата да попълните и изпратите на указаните адреси.

Въпросник (на английски – за предпочитане)
Въпросник (на български)

За да помогнете да се изясни картината с нарушаването на правата на потребителя – от права на ползвател, до човешки права – ще бъде много полезно и от България да има възможно най-голям брой попълнени въпросници.

Попълнените въпросници следва да се изпращат на:

elvana.thaci@coe.int (На координатора на допитването от Съвета на Европа)
с копие до:

marise.boylan@coe.int (На отговарящата за събирането и обработката на въпросниците)

Национален център за безопасен интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ предварително Ви за съдействието!