Мнения

Външното оценяване става вход за гимназиите

Резултатите от националното външно оценяване ще бъдат вход за гимназиите, е съобщила зам. министърът на образованието Милка Коджабашиева, цитирана от DarikNews.bg. Това ще влезе в сила след приемането на новия закон за училищното образование, т.е. от 2012 г. през 20100 г. седмокласниците ще могат да кандидатстват, както и през настоящата.

 

Тази година бе проведено национално външно оценяване по български език и литература и по математика.

 

Изпитите по двата предмета бяха в два модула. Максималният брой точки, който учениците могат да получат по първия модул е 65, а по втория 35 – общо 100 т.

 

Първият модул е външното оценяване, а вторият изпитите в гимназиите. Вторият модул е доброволен и учениците имат право да кандидатстват и само с резултатите от първия модул, но шансовете им в този случай намаляват значително.

 

Броят ученици, явили се на първия модул е 59 493, а на втория 35 565. Средният успех на явилите се на първия модул е 4,25 и 4,72 на явилите се на втория модул.

 

Оценките от националното външно оценяване се вписват като текущи за срока.