Мнения Ученици

Външното оценяване на учениците е рутинна дейност, сочат експерти

За първи път в края на тази учебна ще се проведе задължителното външно оценяване по български език и литература и по математика в 10-и клас.

То ще включва материал от 8-и до 10-и клас, включително. Задължителна ще е и матурата по IT за измерване на дигиталните компетентности, по желание ще е матурата по чужд език.

Външното оценяване беше въведено с новия закон, с който гимназиалното образование се разделя на два етапа, а първите ученици по новата програма ще завършат 10-и клас през 2020-а година. На сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани моделите, по които ще се изготвят изпитите.

„Това е поредното външно оценяване. Знаете, че външни оценявания в българската образователната системата се провеждат вече от повече от 12 години. Това е една рутинна дейност, при която учениците трябва да демонстрират своите усвоени умения и компетентности, вече с материал, който не е поднесен от преподаващия учител, а от външна оценяваща организация“, каза Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

Учениците, на които им предстои външно оценяване, вече са имали подобни изпити в края на 4-ти и в края на 7-и клас.

„Организацията на външното оценяване ще бъде такава, както външното оценяване в края на 4-ти и 7-и клас. Учениците ще положат външното оценяване в училищата, в които се обучават. Разбира се при условия на външни квестори, т.е. учители, които не им преподават и които не са специалисти по съответния предмет“.

Създадени са изцяло нови учебни програми за учениците в 10-и клас.

„Важно за учениците, сигурна съм, че колегите учители знаят това, е да се запознаят с модела, който е публикуван на сайта на Министерството и да видят кои ще бъдат онези оценявани компетентности в това външно оценяване. Всъщност, ако мина съвсем кратко по модела, ще видите, че се търсят базови ключови компетентности, които са съществени да притежава всеки млад човек в края на задължителното си образование. Чета избирателно. Външното оценяване чрез различен тип задачи например по български език ще оценява умението на ученика да търси, извлича, обработва, използва информация от различни информационни източници. Или пък – да познава и прилага книжовно езиковите норми, или пък – да открива и редактира стилово езикови грешки“, обясни Евгения Костадинова.

Светлозар Георгиев е преподавател по български език в шуменската Езикова гимназия „Никола Вапцаров“. Той е един от лауреатите на XX Национален конкурс „Учител на годината“, организиран ежегодно от Синдиката на българските учители. Георгиев е автор на няколко нови помагала с тестове за матури за 7-и и 10-и клас.

„Когато в учебната програма се въвежда нещо ново, то винаги създава някакви трудности и предизвиква интерес, но мисля, че притесненията са по-скоро за родителите, за обществеността, а не толкова за учениците. Дори ние учителите се притесняваме повече от учениците“, каза Светлозар Георгиев.

Ако има трудност, тя вероятно е свързана с прекалено обемния материал по литература.

„Твърде много автори и произведения има включени в учебната програма по литература и от тук са и притесненията на колегите – доколко ще може да се преподаде този материал. Естествено, че ще има някои автори и текстове, които ще се предадат в рамките на два, три учебни часа, иначе времето няма да стигне“, допълни Светлозар Георгиев.

Източник: bnr.bg