Ученици

Външното оценяване започна

Вчерашният изпит по български език и литература постави началото на външното оценяване на учениците в четвърти и седми клас.

Оценката от външното оценяване има характер на текуща и няма определяща сила за годишния успех на учениците, припомнят от образователния инспекторат.

В официалната си страница министерството на образованието публикува теста за четвърти клас.

Днес е изпитът по математика а на 10 и 12 май (вторник и четвъртък) ще са тези по природните науки.

Виж теста тук