Мнения

Вълчев: Tрябва да инвестираме в обучението по математика, природни науки и техника

Tрябва да инвестираме в обучението по математика, природни науки и техника. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новия корпус по природни науки „Еврика“ в 52 СУ „Елисавета Багряна“ в София. „Ще насърчим в по-голяма степен гимназиите да избират профили, свързани с математиката и природните науки във втори гимназиален етап“, добави той.

„Често казваме, че най-големият сектор е туризмът, че той създава най-голяма добавена стойност. Всъщност това създават индустриите, свързани с техниката и технологиите, машиностроене и там е най-големият потенциал ние да генерираме растеж“, заяви просветният министър. „От гледна точка на индивидуалната житейска реализация на всяко едно дете, можем да кажем, че това ще бъдат позициите, които са свързани със задълбочено изучаване на математика, природни науки, информатика, като те ще осигурят най-пълноценна бъдеща реализация. Това са позициите, в които най-много ще растат доходите както в международен мащаб, така и в България. Не можем да сме сигурни, но може в голяма доза увереност да го очакваме“, коментира образователният министър.

„Тази година говорим за преструктуриране на приема от профилирани към професионални гимназии. Догодина може би повече ще говорим за преструктуриране на прием от профили и направления, свързани със STEM“, допълни министър Вълчев. „По линията на дейностите на интереси, ще регламентираме и подхода за насърчаване на определени области. Ще стимулираме дейности по интереси с наука, техника и технологии“, добави той като подчерта, че и най-важни са учителите, а и материалната база. Министър Вълчев припомни, че миналата година са инвестирали целево в повечето математически гимназии у нас за подобряване на материалната база.

Източник: novini.bg