Институции Учители

Вълчев: Учителят е професия на бъдещето

Ако имаме добри учители, ще имаме специалисти по всички останали професии.

Учителят е професия на бъдещето и след 20-30 години голяма част от професиите няма да ги има, но е сигурно, че ще има учители. Няма да има роботи учители, но ще има нужда от учители на роботите и сме длъжни да инвестираме в учителите, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на Десетата национална отчетно-изборна конференция на Синдиката образование към КТ „Подкрепа“.

Министърът каза, че е посетил вече 88 общини и навсякъде е разговарял с учители и с представители на образованието.

По повод на изразените критики на конференцията към делегираните бюджети на училищата, министърът заяви, че ако те се премахнат, директорите на училищата „ще ходят да се молят за двата топа хартия на общината и ще попаднат на някой запънат счетоводител“. Тогава учителите ще са по-спокойни, защото финансирането няма да зависи от броя на учениците, те ще могат да се изключват, ще се намали средната пълняемост на паралелките и ще се запази броят на учителите, но така ще направим образователната система по-изключваща, коментира министър Вълчев.

И отбеляза, че сега живеем в различно общество и не може да се върне миналото, колкото и да го искаме. Имаме проблеми, но формулата е всички в образованието да ги решават заедно – учители, директори и родители, посочи министър Вълчев. По думите му, ако искаме да направим обществото по-добро, трябва да се положат максимални усилия, за да се възпитат днешните деца и родителите да станат партньори на училището.

Голяма част от родителите са отговорни и те уважават учителите, училището и детската градина, каза министър Вълчев.

Той съобщи, че проучване е показало, че агресивните родители са между 2 и 10 процента, и когато учителите се сблъскат с тях, „се самозатварят“.

Трябва да се подобри възпитателната работа в училище и ще използваме Стратегията за образователната работа в образователните институции, заяви Красимир Вълчев.

Източник: novini.bg