Мнения Учители

Вълчев: Учителската заплата ще надмине средното възнаграждение за страната

Следващата година за първи път средната учителска заплата ще надвиши средната за страната от може би над две десетилетия, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред БНР.

Той поясни дали расте интересът към професията учител сред младите хора: “При всички случаи увеличението на възнагражденията увеличава желанието за включване в професионални направления в системата на висшето образование, които приключват със завършване на педагогическа
правоспособност“, коментира той.

“450 милиона лева са допълнително средства с източник държавния бюджет, от тях 330 милиона лева са за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти. Това са учители, директори и други педагогически специалисти, като психолози, педагогически съветници, логопеди и т. н. Отделно имаме 30 милиона лева за увеличение на възнагражденията на непедагогическия персонал с минимум 10%“.

„Във всички случаи ще имаме общо увеличение и това общо увеличение най-вероятно ще бъде 20%. Много е важно да мотивираме не само днешното поколение учители, но и бъдещите учители“, поясни министърът относно бюджета за 2019 година.

Той допълни, че ще нарасне тежестта на диференцираното заплащане.

“То в момента е над 4%, но отделно въведохме със Закона за предучилищното и училищното образование ежегодна атестация, от която ще зависят учителските заплати и кариерното развитие в бъдеще“, коментира министърът.

“Няма как да имаме добре развито общество, ако нямаме добро образование. Ако днес не инвестираме в учители, ако не направим така, че да включим всяко едно дете в образователната система. Ако не обвържем това, което учим като съдържание и като профилна структура с потребностите на пазара на труда, ако не модернизираме образованието“, допълни още той.

Източник: investor.bg