Учители

Вълчев: Учителската заплата трябва да превишава средната за страната

Намаляването на административната тежест в системата на предучилищното и училищното образование е сред важните задачи и големите предизвикателства пред Министерството на образованието и науката. Това каза министър Красимир Вълчев на работна среща с учители и директори на детски градини и училища от област Пловдив, цитиран от пресцентъра на МОН. Образователният министър е съобщил, че се правят промени в подзаконовите актове, които да облекчат работата на педагозите и ги е призовал да дават предложения в тази посока.

„Системата ще бъде постепенно електронизирана, като документацията ще се попълва през електронни устройства. Това ще спести много време, а и документите могат да се подават до регионалните управления на образованието с електронен подпис“, е добавил министърът. На срещата Красимир Вълчев е акцентирал върху междуинституционалния механизъм за обхват на децата и учениците в образователната система. По думите му ще бъде публикуван за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет, с което механизмът ще бъде надграден и ще работи постоянно.

„Ще обвържем екипите за обхват с районите на конкретните образователни институции. Взаимодействието между отделните институции ще стане още по-интензивно. Повече общини и структури на другите администрации ще бъдат свързани с информационната ни система. Те си взаимодействат по отношение на отпускането на семейните помощи в натура по предложение на образователните институции, извинителните бележки, налагането на административно-наказателни постановления. Където има добро взаимодействие, има по-добри резултати“, е подчертал министър Вълчев.

Той е допълнил, че е важно да се проследи как се упражнява правото на образование на всяко дете и институциите трябва да имат информация то къде учи. На срещата са били обсъдени и важни теми, като професионалното образование и иновативните училища. Според министър Вълчев иновациите са полезни, но ще бъдат оценени на междинния етап от реализацията на училищните проекти. След като се видят резултатите, ще се прецени кои и по какъв начин могат да бъдат финансирани и разпространени в системата, пише БТА. Учителската заплата трябва да превишава средната за страната, за да мотивираме младите хора да се включат в учителската професия.

Това каза министърът на образованието и науката в отговор на журналистически въпрос за очаквания недостиг на учители и големия брой такива в предпенсионна възраст. По думите на министъра най-мотивиращият фактор е възнаграждението и той припомни ангажимента на правителството за двойно увеличение на учителските заплати в неговия 4-годишен мандат. министър Вълчев даде пример, че през миналата година средната брутна заплата за младши учители вече е била 930, в момента е 1080 лева и отново каза, че е важно учителската заплата да превишава средната за страната. В модерните общества учителската професия е станала по-непривлекателна за младите хора и за да ги мотивираме да се включват в образователната система ние трябва да предложим не само добро възнаграждение, но политики за квалификация на педагогическите специалисти, за подобряване на работата в училищата, за кариерно развитие и за подбор, посочи Вълчев.

Важно е във всяко училище да имаме достатъчно учители, затова променихме модела на разпределение, като водещ е разходът за учители, посочи още той. Предизвикателството пред всички образователни системи е да привлекат младите хора за включване най-напред в педагогическо образование, било чрез отпускане на допълнителни стипендии или допълнителен прием в приоритетните образователни направления, като и допълнителна квалификация за хора без педагогическо образование. По думите на министъра, през следващите години педагогическата професия ще става много по-отворена към специалисти от другите системи.

В Пловдив министър Вълчев взе участие в Национална конференция на тема: „Ресурсният учител – значим фактор за приобщаващото образование“. По темата той каза, че мерило за адекватността на всяка една образователна система е до колко тя успява да приобщи всяко едно дете и да го включи в образователната система. По отношение на децата със специални образователни потребности, концепцията за приобщаващо образование предвижда предоставяне на подкрепа за тях във всяка една образователна институция т.е. те да се обучават интегрирано заедно с другите деца, като получава необходимата специфична подкрепа.

Източник: novini.bg