Учители

Вълчев: Учителите са база за по-добра икономика и по-добро общество

Ако ние имаме добри учители и училища, в бъдеще ще имаме добро образование, по-добра икономика и по-добро общество. Това изтъкна пред БНР министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. 

„Учителите са база за всички останали професии и са основен фактор за подобряване на образователните резултати в дългосрочен план. Едно общо увеличение на заплатите винаги провокира въпроса относно качеството. Ние разработваме система за финансиране в зависимост от образователните резултати. Една такава система е трудна, тъй като трябва да бъде базирана на пълна и точна информация. Самата оценка трябва да бъде припозната като надеждна и да бъде достатъчно справедлива. Надявам се, че до 2019 година ще можем да предложим такава оценка“, допълни още министърът. 

Направихме промени в посока по-малките и по-отдалечените общини да могат да получават повече средства, респективно да имат по-добри възможности да привлекат по-добри педагогически специалисти с оглед осигуряване на равен достъп до качествено образование, добави още Вълчев. „Подготвили сме механизъм за допълнително финансиране на училищата и детските градини с концентрация на деца от уязвими групи. Там средствата ще бъдат насочени към основни и допълнителни възнаграждения. Ще имат възможност да наемат допълнително медиатори“, категоричен е министърът.

В последните години професионалното образование загуби атрактивност: „Ние сме извели като политика професионалното образование. Ще се опитаме да увеличим броя на учениците, които да получават професионално образование. Ще увеличим приема в професионалните гимназии и професионалните паралелки чисто административно. Ще предоставим допълнителни средства на специланостите с най-голям брой недостиг на пазара на труда“.

Източник: bnr.bg